Gute Hästfoder

Även om hästen är en gräsätare, så räcker inte gräs och grovfoder som föda för en häst som ska prestera. Vi har därför tagit fram en serie hästfoder, som ska passa den gotländska hästen baserat på grovfoderstatus. Gutefoder.

Gutefoder är tillverkat på Gotland, och innehåller till största delen lokalt odlade råvaror för bästa miljötänk. Fole Kvarn värmebehandlar all pellets för att du ska få det bästa till din häst.

Läs mer om fodrena här >> Gute Hästfoder folder.pdf


Gute Allround

till hästar och ponnyer

• Passar alla hästar
• Välbalanserat basfoder som räcker långt

Gute Allround är ett allsidigt foder som passar alla hästar, som arbetar lätt till medelhård träning. Hästens kapacitet är beroende på hur och med vad man utfodrar både vad gäller inlärning och ork. Därför är det viktigt att kunna erbjuda sin häst ett välsmakande foder som samtidigt innehåller rätt näringsämnen.

Med Gute Allround får du ett välbalanserat basfoder som är komplett med alla vitaminer och mineraler som hästen dagligen behöver.

Du kan känna dig säker på att din häst får vad den behöver för att må bra och kunna prestera.


Gute Protein+

till hästar och ponnyer för muskelutveckling

• Passar alla hästar där det saknas protein i foderstaten
• Hög proteinkvalitét

Gute Protein+ passar alla hästar som saknar protein i foderstaten. Har du låga värden av protein i grovfodret, är det viktigt att tillsätta protein för att hästen inte ska bryta ner sina muskler. Hästar som ligger i uppträning, behöver extra protein för att kunna bygga muskler. Unghästar och dräktiga ston har ett högre proteinbehov, Därför bör du alltid tillsätta Gute Protein+ i foderstaten till just dessa hästar. Konvalescenter har lågt energibehov. Ändå bör man tillsätta protein för att de inte ska tappa för mycket när de står i box eller i sjukhage.

Gute Protein+ innehåller protein från högkvalitativa proteinkällor, med hög smältbarhet, så att din häst kan tillgodose och bygga upp sin överlinje.

Gute Protein+ är ett komplett foder med alla vitaminer och mineraler som hästen behöver dagligen.


Gute Power

till hästar och ponnyer med energibehov

• Passar alla hästar där det saknas energi i foderstaten
• Skonsamma energikällor

Gute Power är ett högenergifoder till de hästar som saknar energi i sin foderstat. Rätt energi är viktigt att tillsätta till de hästar som arbetar hårt för att de ska återhämta sig och prestera igen. Råvarorna måste vara tillgängliga utan att försura mag-/tarmmiljö. Det har vi lyckats med i Gute Power.

För att hästen ska kunna hålla en hel säsong, har vi även lyft upp proteinet, så att hästen kan återbygga sina muskler efter varje träning. Gute Power är ett komplett foder med alla vitaminer och mineraler som hästen behöver dagligen.

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter