Övrigt

Havre
Havre klämd
Korn
Kornkross
Vete
Majs
Betfor
Träpellets
Spån
Plansilofolie
Sträckfilm
Nät
Garn

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter