Foder för en ökad lönsamhet

På dessa sidor hittar du något som vi på Fole Kvarn är väldigt stolta över: vår foderproduktion. Vår styrka är att vi lyssnar både inåt och utåt. Inåt: på våra egna kompetenta medarbetare. Utåt: på de producenter vi samarbetar med. Och totalekonomin är det vi är intresserade av. För det vi gör måste vara ekonomiskt försvarbart - så att vi får det gotländska lantbruket att växa.


Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter